CIRI-CIRI PELAJAR YANG BOLEH DIPEROLEH DARIPADA
PEMBELAJARAN ABAD KE-21

 

Berupaya membuat hubung kait

Yakin berkomunikasi

Bijak menyoal

Yakin berkomunikasi

Dahagakan ilmu

Mengambil risiko

Ingin tahu

Menjana idea

Fleksibel

Tidak berputus asa

 

 

Mendengar dan membuat refleksi

Berkemahiran kritis

Menguasai kemahiran literasi

Berani mencuba

Mampu berfikir sendiri

Berinisiatif

Mampu berkerja dengan orang

Membuat perubahan

Berintegriti

Berkeperibadian tinggi

 

Dipetik daripada: Buletin Anjakan Bil.4/2015 Topik: Pembelajaran Abad Ke-21